یک سوال بپرسید

فریزر 5 کشو نوفراست

فریزر 5 کشو آرا بهین پارس جهت انجماد مواد غذایی مختلف مانند گوشت، سبزیجات و ماهی می توان از این فریزر کوچک استفاده نمود. این فریزر دارای 5 کشو می باشد
115